Thursday, September 11, 2008

Kepemimpinan

Berkerja sebagai seorang guru memang menyeronokkan. Kejayaan pelajar hasil didikan kita adalah satu kepuasan bagi seorang pengajar yang bertanggungjawab. Itu jugalah matalamat seseorang guru yang dedikasi. Untuk menjadi seorang guru yang betul-betul bertanggungjawab, ianya bukannya mudah. Tanggungjawab untuk menjadikan seorang guru itu menjadi guru yang dedikasi terletak kepada penerajunya. Biasanya seorang guru yang bertanggungjawab adalah seseorang yang sangat bermotivasi untuk melaksanakan tanggungjawab. Sebarang kerja yang handak dilakukan adalah untuk mendapatkan hasil dan kepuasan. Guru akan merasa puas sekiranya kerja yang dilakukannya mencapai objektif yang dirancang. Apa akan berlaku sekiranya guru yang bermotivasi itu hilang motivasinya? Sedangkan dia sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh jujur tetapi apa yang dilakukannya tidak dihargai. Setelah dia penat berkerja memerah otak dan tenaga, jangan kata dihargai, malahan dimarahi tanpa sebarang sebab yang munasabah. Kesalahan kecil seperti kesalahan yang besar. Individu yang suka memanaskan telinga orang lain sebenarnya tidak bermoral, tidak ada didikan agama, dan tidak sedar diri. Apa bezanya dia dengan orang yang dia anggap rendah? Sedangkan sama-sama dapat gaji dari kerajaan. Sikap seseorang yang meracuni motivasi seorang guru itu akan menyebabkan kerjayanya secara tidak langsung akan menemui kegagalan.

No comments: